قدردانی

بدين­وسيله مراتب سپاس خود را از تلاش­‌های ارزشمند و پیگیری‌­های مجدانه برادر ارجمندم دکتر محسن کمالیان، به‌ویژه در راه­‌اندازی و پیشبرد امور مربوط به «فصلنامه علوم و مهندسی زلزله» و مسئولیت سردبیری این مجله در طی چهارسال گذشته، ابراز می­دارم.

اميد است همواره در خدمت به جامعه علمی کشور و ارتقای سطح علمـی پژوهشگاه همچــون گذشتــه منشأ اثــر باشند. از خداوند متعال سلامت، سعادت و سربلندي ایشان را مسئلت دارم.

 

محمدكاظم جعفری

رئیس پژوهشگاه و مدیر مسئول فصلنامه