سرمقاله

محسن کمالیان

چکیده


آثار سوء زمینلرزه ها، اعم از تلفات انسانی و خسارتهاي اقتصادي
ناشی از فروریزي و شکستگی موضعی و یا کلی ساختمانها و تأسیسات،
معلول عوامل شناخته شده و متعددي هستند. مهمترین این عوامل عبارتند
از: عدم طراحی یا عدم اجراي مناسب سازه براي مقابله با نیروهاي ناشی از
زلزله، عدم توجه به ملاحظات ژئوتکنیک لرزه اي در برنامه ریزي کلان
ساخت و ساز شهري، توزیع نامناسب جمعیت در مناطق تحت تأثیر زلزله،
عدم توجه کافی به مقوله‌ي مهم مقاوم‌سازي بناهاي آسیب‌پذیر و بالأخره
عدم توجه کافی به موضوع مهم مدیریت بحران.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به فصلنامه علوم و مهندسی زلزله است