بررسی و مقایسه دو مکانیسم انتقالی و دورانی در تحلیل سه‌بعدی پایداری لرزه‌ای شیروانی‌ها به روش تحلیل حدی مرز بالا

بهزاد امیرلو, اورنگ فرزانه, فرج اله عسکری

چکیده


در اين مقاله بر مبناي روش تحليل حدي مرز بالا به بررسي پايداري سه‌بعدی شيرواني­ها در مقابل زلزله بر اساس مکانيسم­های گسيختگي دورانی و انتقالی و نیز مقایسه نتایج آنها پرداخته شده است. تعریف سطوح جانبی مکانیسم­های گسیختگی سه‌بعدی در روش مرز بالا مستلزم رعایت قانون جریان وابسته است که تشکیل صفحات جانبی مسطح را در مکانیسم انتقالی بسیار مقید می­کند و در حالت مکانیسم دورانی لازم است معادلات این سطوح، معادله دیفرانسیل خاصی را ارضا کنند. در ادامه تحقیقات مربوط به پایداری سه‌بعدی شیروانی­های خاکی به روش مرز بالا با استفاده از مکانیسم­های انتقالی و دورانی،  تحقیق حاضر به مقایسه نتایج حاصل از یک مکانیسم انتقالی با یک مکانیسم دورانی که الگوریتم آن در این تحقیق بر اساس حل نهایی میخالوفسکی و به روشی ساده­تر تدوین شده است، می­پردازد. به‌طورکلی روند تغییرات ضریب پایداری شیروانی با افزایش ضریب زلزله برای هر دو مکانیسم دورانی و انتقالی تقریباً مشابه است. همچنین اهمیت تحلیل‌های سه‌بعدی در حالت لرزه‌ای نسبت به حالت استاتیکی بیشتر است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که مکانیسم دورانی در اکثر موارد و به‌خصوص در شیب­های قائم نتایج بهتری ارائه می­دهد، اگرچه  مکانیسم انتقالی برای خاک‌های چسبنده و با مکانیسم­های مقید نتایج بهتری دارد.

موضوع


پایداری شیروانی¬ها، مکانیسم دورانی، مکانیسم انتقالی، تحلیل حدی مرز بالا، تحلیل سه‌بعدی.

تمام متن:

PDF

مراجع


- Amirloo, B. (2017) Analysis of Three-Dimensional Soil Slopes Stability Based on Upper Bound Limit Analysis Using Rotational Failure Mechanisms. Master’s Thesis, University of Tehran, Iran (In Persian).

- Askari, F. (1999) Three-Dimensional Analysis of Homogeneous and Nonhomogeneous Slopes in Static and Dynamic Mode Using Upper Bound Theorem of Limit Analysis. Ph.D. Dissertation Thesis, University of Tehran, Iran (in Persian).

- Giger, M.W. & Krizek, R.J. (1975) Stability analysis of vertical cut with variable corner angle. Soils and Foundation, 15(2), 63-71.

- DeBuhan, P. and Garnier, D. (1998) Three dimensional bearing capacity analysis of a foundation near a slope. Soil and Foundations, 38(3), 153-163.

- Fazelinia, M. (2006) Analysis of Three-Dimensional Slopes Stability Based on Rotational Failure Mechanisms. Master’s Thesis, University of Tehran, Iran (in Persian).

- Michalowski, R.L. and Drescher, A. (2009) Three-dimensional stability of slopes and excavations. Geotechnique, 59(10), 839-850.

- Michalowski, R.L. (1989) Three-dimensional analysis of locally loaded slopes. Geotechnique, London, 39(1), 27-38.

- Farzaneh, O. and Askari, F. (2003) Three-dimensional analysis of nonhomogeneous slopes. ASCE, Journal of Geotechnical and Geoenviromental Engineering, 129(2), 137-145.

- Chen, W.F. and Liu (1990) Limit Analysis in Soil Mechanics, Elsevier Science Publishers, B.V.

- Askari, F. and Farzaneh, O. (2003) Upper-bound solution for seismic bearing capacity of shallow foundations near slopes. Geotechnique, 53(8), 697-702.

- Ganjian, N. (2002) Analysis of Three-Dimensional Stability of Arch Slopes in Plan Based on Upper Bound Limit Analysis. Master’s Thesis, University of Tehran, Iran (in Persian).


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به فصلنامه علوم و مهندسی زلزله است