جزئیات نویسندگان

ریاحی نوری, ابوالفضل, واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی مجهز به میراگر MADAS در مقایسه با سیستم قاب خمشی
    چکیده