جزئیات نویسندگان

رشیدی, احمد, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران, ایران