جزئیات نویسندگان

میرهاشمی, احمد, دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران