جزئیات نویسندگان

ایزدی زمان آبادی, اسماعیل, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارزیابی جامع شاخص‌های خسارت قاب‌های خمشی بتن‌آرمه در روش‌های طراحی‌ لرزه‌ای متداول و نوین
    چکیده  PDF