جزئیات نویسندگان

نصرآبادی, افسانه, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان, ایران