جزئیات نویسندگان

پریز, امیر حسین, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران