جزئیات نویسندگان

پریز, امیرحسین, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران