جزئیات نویسندگان

رضایان, امین, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    پیش‌بینی پاسخ لرزه‌ای خاک‌ریزها و سدهای خاکی با شبکه عصبی مصنوعی
    چکیده