جزئیات نویسندگان

فرزانه, اورنگ, دانشگاه تهران, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    بررسی و مقایسه دو مکانیسم انتقالی و دورانی در تحلیل سه‌بعدی پایداری لرزه‌ای شیروانی‌ها به روش تحلیل حدی مرز بالا
    چکیده