جزئیات نویسندگان

منصوری, بابک, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

  • دوره 2, شماره 1 (1394): بهار - Articles
    استخراج شی‌ءگرای ساختمانها از تصاویر ماهواره‌ای VHR و آشکارسازی تخریب لرزه‌ای آنها بر مبنای آنالیز بافتی و استفاده از شبکه عصبی
    چکیده  PDF