جزئیات نویسندگان

ملکی آسایش, بهنام, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران