جزئیات نویسندگان

فرجودی, جمشید, دانشگاه تهران, ایران