جزئیات نویسندگان

محمدمرادی, حدیث, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران