جزئیات نویسندگان

جهانخواه, حسین, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران