جزئیات نویسندگان

حمزه‌لو, حسین, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران