جزئیات نویسندگان

زعفرانی, حمید, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله