جزئیات نویسندگان

زعفرانی, حمید, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران