جزئیات نویسندگان

خدایاری, رسول, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی عمران, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارائه‌ی روشی برای شناسایی ماتریس‌های مشخصه دینامیکی سازه‌‌های برشی با استفاده از داده‌های خروجی
    چکیده