جزئیات نویسندگان

مظلوم, رسول, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران