جزئیات نویسندگان

جباری سلمی, زهره, مؤسسه غیرانتفاعی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارزیابی جامع شاخص‌های خسارت قاب‌های خمشی بتن‌آرمه در روش‌های طراحی‌ لرزه‌ای متداول و نوین
    چکیده  PDF