جزئیات نویسندگان

دارابی, زیبا, دانشگاه علم و فرهنگ, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    در نظرگیری اثر چشمه اتصال در برآورد دقیق تغییر مکان لرزه ای طبقه در قاب های فولادی خمشی متوسط
    چکیده