جزئیات نویسندگان

داودی, زینب, دانشگاه بین‌المللی امام خميني (ره)، قزوين, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    معرفی و بررسی ساختاری پهنه گسلی عرضی-برشی عزالدین-راهجرد؛ یکی از ساختارهای با توان فعالیت در گستره شهرستان تفرش
    چکیده  PDF