جزئیات نویسندگان

بحرینی, ساره, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارزیابی پارامتریک دوران و جابه‌جایی دیوار حائل وزنی در زمان زلزله
    چکیده