جزئیات نویسندگان

آرین مقدم, سالار, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران