جزئیات نویسندگان

اصیل قره باغی, سعید, دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی, ایران