جزئیات نویسندگان

رستمکلایی, سهیل, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران