جزئیات نویسندگان

همتی, سهیل, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    اثر پالس سرعت زلزله‌‏های نزدیک به گسل بر رفتار لرزه‏‌ای یک ساختمان بلندمرتبه
    چکیده