جزئیات نویسندگان

متولی امامی, سید محمد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    تأثیر بار قائم، تعداد دهانه و صلبیت اتصال قاب در مدل‌سازی میان‌قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر
    چکیده