جزئیات نویسندگان

موسوی, سیده شکیبا, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران