جزئیات نویسندگان

صفری, صابر, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله