جزئیات نویسندگان

شفیع زاده, عباس, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران