جزئیات نویسندگان

قلندرزاده, عباس, دانشگاه تهران، تهران

  • در دست انتشار - Articles
    ارزیابی سرعت موج برشی در خاک‌های دانه‌ای با استفاده از المان‌های خمشی و ستون تشدید
    چکیده