جزئیات نویسندگان

مهدویان, عباس, دانشگاه شهید بهشتی, ایران

  • دوره 4, شماره 4 (1396): زمستان - Articles
    ارائه مدل ریاضی جهت در نظر گرفتن تأثیر زلزله‌های پالس‌گونه در طیف‌های طراحی لرزه‌ای با توجه به داده‌های شتاب‌نگاشتی ایران
    چکیده  PDF