جزئیات نویسندگان

پوردیلمی, عباس, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران