جزئیات نویسندگان

سروقد مقدم, عبدالرضا, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

  • دوره 6, شماره 4 (1398): زمستان، مسلسل 21 - Articles
    مقایسه میراگرهای ویسکوز و هیسترزیس در کاهش آسیب¬پذیری لرزه¬ای ساختمان‌های فولادی بر اساس تقسیم اسکلت ساختمان به دو بخش داخلی و خارجی دارای اندرکنش دینامیکی
    چکیده  PDF