جزئیات نویسندگان

قدس, عبدالرضا, دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران