جزئیات نویسندگان

خداوردیان, علیرضا, موسسه فناوری زوریخ، زوریخ, سوییس

  • در دست انتشار - Articles
    شبیه‌سازی سیکل‌های زلزله مبتنی بر فیزیک لغزش جهت ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای در ناحیه البرز
    چکیده