جزئیات نویسندگان

شفیق, علی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران