جزئیات نویسندگان

علیدوستی, علی, دانشگاه مالک اشتر, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    توسعه روابط ریسک لرزه‌ای برای سیستم‌های پیچیده و تعمیم آن به مسائل مواجه با تهدیدهای هوشمند
    چکیده