جزئیات نویسندگان

نصراله نژاد, علی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران