جزئیات نویسندگان

عسکری, فرج الله, پژوهشگاه بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله, ایران