جزئیات نویسندگان

عسکری, فرج اله, پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسی و مهندسي زلزله، تهران, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    بررسی و مقایسه دو مکانیسم انتقالی و دورانی در تحلیل سه‌بعدی پایداری لرزه‌ای شیروانی‌ها به روش تحلیل حدی مرز بالا
    چکیده