جزئیات نویسندگان

عسکری, فرج اله, پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسی و مهندسي زلزله، تهران, ایران