جزئیات نویسندگان

پارسی‌زاده, فرخ, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران