جزئیات نویسندگان

فولادی, فرشاد, دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران