جزئیات نویسندگان

مهشادنیا, لیلا, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران