جزئیات نویسندگان

قلهکی, مجید, دانشگاه سمنان, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    مطالعه‌ی اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک بر روی سیستم سازه‌ای مهاربند ستون‌فقراتی
    چکیده  PDF