جزئیات نویسندگان

محمدی, مجید, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران